یکی از طرح هایی که چند سال اخیر در مدارس ابتدایی می شود و تاثیر زیادی در افزایش قدرت جستجوی دانش آموزان دارد، طرح جابربن حیان است. که البته با توجه به پایه و کلاس دانش آموزان تفاوت هایی با هم دارد. به عنوان مثال در طرح جابر کلاس اول ابتدایی ، بیشتر برای دانش آموز جنبه پژوهشی و طبقه بندی دارد. یعنی مطالب برای دانش آموزان طبقه بندی می شود تا درک موضوع برای دانش آموزان اول دبستان راحت تر باشد. همین مسئله باعث می شود که انتخاب موضوع برای طرح جابربن حیان کلاس اول کمی سخت باشد. بنابراین قصد داریم در این مطلب 40 موضوع مناسب برای طرح جابر کلاس اول را به شما معرفی کنیم.

طرح جابر کلاس اول چیست

قبل از معرفی 40 نمونه طرح جابر کلاس اول  ابتدا بیایید با هم بررسی کنیم که طرح جابر پایه اول ابتدایی چه چیزی هست و چه اجزایی دارد. همان طور که احتمالا می دانید طرح جابر یک طرح پژوهشی و تحقیقاتی است که دانش آموزان پایه اول تا ششم با انتخاب یک موضوع و تحقیق در مورد آن موضوع برای طرح جابر خود اطلاعات کافی را گردآوری می کنند و سپس آن اطلاعات را در قالب طرح جابربن حیان طبقه بندی و ارائه می دهند. که قالب کلی یک طرح جابر به صورت زیر است:

  • عنوان طرح جابر
  • تحقیق زمینه ای
  • نتیجه گیری
  • سپاس گذاری
  • مشخصات
  • و منابع

تابلو طرح جابر

احتمالا همان طور که می دانید طرح جابر از مهرماه تابهمن ماه اجرا می شود و چون هنوز دانش آموزان اول ابتدایی زیاد توانایی خواندن کلمات را ندارند بنابراین باید در طرح جابر برای کلاس اول یک موضوع ساده و ابتدایی انتخاب شود. و همین کمی انتخاب موضوع و عنوان را برای طرح جابر کلاس اول دبستان سخت می کند. که برای رفع این مشکل ما در مجموعه احسان ابارشی، مرجع تخصصی طرح جابر تصمیم گرفتیم که 40 تا از بهترین و پرطرفدار ترین موضوعات پیشنهادی طرح جابر پایه اول را برای شما در این مقاله لیست کنیم. تا راحت تر بتوانید برای فرزندتان موضوع مناسب برای طرح جابر او انتخاب کنید.

40 عنوان برای طرح جابر کلاس اول

همانطور که گفتیم انتخاب موضوع برای طرح جابربن حیان کلاس اول ابتدایی به دلیل اینکه هنوز دانش آموزان این پایه توانایی خواندن کامل کلمات را ندارند سخت تر است بنابراین باید عنوان و موضوعی انتخاب شود که امکان طبقه بندی داشته باشد و همچنین موضوعی عمومی و ساده باشد تا برای دانش آموزان کلاس اول قابل فهم باشد. که در زیر به 40 مورد از این عنوان ها اشاره می کنیم.

طرح جابر آسیاب آبی

طرح جابربن حیان با موضوع آسیاب آبی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر آسیاب آبی شوید.

دانلود رایگان طرح جابر آسیاب آبی

طرح جابر انواع مرغ

طرح جابربن حیان با موضوع انواع مرغ یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر انواع مرغ شوید.

دانلود رایگان طرح جابر انواع مرغ

طرح جابر برنج

طرح جابربن حیان با موضوع برنج یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر برنج شوید.

دانلود رایگان طرح جابر برنج

طرح جابر لانه

طرح جابربن حیان با موضوع لانه پرندگان یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر لانه شوید.

دانلود رایگان طرح جابر لانه

طرح جابر لاکپشت

طرح جابربن حیان با موضوع لاکپشت یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر لاکپشت شوید. موضوعات طرح جابر کلاس پایه

دانلود رایگان طرح جابر لاکپشت

طرح جابر هوش مصنوعی

طرح جابربن حیان با موضوع هوش مصنوعی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر هوش مصنوعی شوید.

دانلود رایگان طرح جابر هوش مصنوعی

طرح جابر عجایب جهان

طرح جابربن حیان با موضوع عجایب جهان یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر عجایب جهان شوید.

دانلود رایگان طرح جابر عجایب جهان

طرح جابر ماهی

طرح جابربن حیان با موضوع ماهی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر ماهی شوید.

دانلود رایگان طرح جابر ماهی

طرح جابر ماشین

طرح جابربن حیان با موضوع ماشین یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر ماشین شوید.

دانلود رایگان طرح جابر ماشین

طرح جابر پروانه

طرح جابربن حیان با موضوع پروانه یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر پروانه شوید. جابر کلاس پایه اول ابتدایی

دانلود رایگان طرح جابر پروانه

طرح جابر پوشش حیوانات

طرح جابربن حیان با موضوع پوشش حیوانات یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر پوشش حیوانات شوید.

دانلود رایگان طرح جابر پوشش حیوانات

طرح جابر تاثیر صبحانه بر دانش آموزان

طرح جابربن حیان با موضوع تاثیر صبحانه بر دانش آموزان یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر تاثیر صبحانه بر دانش آموزان شوید.

دانلود رایگان طرح جابر تاثیر صبحانه بر دانش آموزان

طرح جابر تراریوم

طرح جابربن حیان با موضوع تراریوم یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر تراریوم شوید. طرح جابر کلاس پایه اول

دانلود رایگان طرح جابر تراریوم

طرح جابر چاقی

طرح جابربن حیان با موضوع چاقی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر چاقی شوید.

دانلود رایگان طرح جابر چاقی

طرح جابر  حشرات

طرح جابربن حیان با موضوع حشرات یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر حشرات شوید.

دانلود رایگان طرح جابر حشرات

طرح جابر حیوانات معمار

طرح جابربن حیان با موضوع حیوانات معمار یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر حیوانات معمار شوید.

دانلود رایگان طرح جابر حیوانات معمار

طرح جابر حیوانات نوردار

طرح جابربن حیان با موضوع حیوانات نوردار یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر حیوانات نوردار شوید.

دانلود رایگان طرح جابر حیوانات نوردار

طرح جابر مغز

طرح جابربن حیان با موضوع مغز یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر مغز شوید. موضوع طرح جابر

دانلود رایگان طرح جابر مغز

طرح جابر نان

طرح جابربن حیان با موضوع نان یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر نان شوید.

دانلود رایگان طرح جابر نان

طرح جابر نانو

طرح جابربن حیان با موضوع نانو یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر نانو شوید.

طرح جابر نانو

طرح جابر خفاش

طرح جابربن حیان با موضوع خفاش یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر خفاش شوید.

دانلود رایگان طرح جابر خفاش

طرح جابر خوراکی های مفید و غیر مفید

طرح جابربن حیان با موضوع خوراکی های مفید و غیر مفید یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر خوراکی های مفید و غیر مفید شوید.

طرح جابر خوراکی های مفید و غیر مفید

طرح جابر دانه

طرح جابربن حیان با موضوع دانه یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر دانه شوید. دانلود طرح جابر

طرح جابر دانه

طرح جابر دایناسور

طرح جابربن حیان با موضوع دایناسور یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر دایناسور شوید.

طرح جابر دایناسور

طرح جابر درخت گوشت خوار

طرح جابربن حیان با موضوع درخت گوشتخوار یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر درخت گوشتخوار شوید.

طرح جابر درخت گوشت خوار

طرح جابر دنیای مجازی

طرح جابربن حیان با موضوع دنیای مجازی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر دنیای مجازی شوید.

طرح جابر دنیای مجازی

طرح جابر ربات

طرح جابربن حیان با موضوع ربات یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر ربات شوید.

طرح جابر ربات

طرح جابر ردپای حیوانات

طرح جابربن حیان با موضوع ردپای حیوانات یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر ردپای حیوانات شوید.

طرح جابر رد پای حیوانات

طرح جابر روغن کنجد

طرح جابربن حیان با موضوع روعن کنجد یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر روغن کنجد شوید.

طرح جابر روغن کنجد

طرح جابر زنبور

طرح جابربن حیان با موضوع زنبور یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر زنبور شوید.

طرح جابر زنبور

طرح جابر سردار سلیمانی

طرح جابربن حیان با موضوع سردار سلیمانی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر سردار سلیمانی شوید.

طرح جابر سردار سلیمانی

طرح جابر سمور آبی

طرح جابربن حیان با موضوع سمور آبی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر سمور آبی شوید.

طرح جابر سمور آبی

طرح جابر سیگار

طرح جابربن حیان با موضوع سیگار یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر سیگار شوید.

طرح جابر سیگار

طرح جابر سمندر

طرح جابربن حیان با موضوع سمندر یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر سمندر شوید.

طرح جابر سمندر

طرح جابر زبان و گوش

طرح جابربن حیان با موضوع زبان و گوش یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر زبان و گوش شوید.

طرح جابر زبان و گوش

طرح جابر آسیاب بادی

طرح جابربن حیان با موضوع آسیاب بادی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر آسیاب بادی شوید.

طرح جابر آسیاب بادی

طرح جابر هوا

طرح جابربن حیان با موضوع هوا یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر هوا شوید.

طرح جابر کلاس اول با موضوع هوا

طرح جابر هرم غذایی

طرح جابربن حیان با موضوع هرم غذایی یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر هرم غذایی شوید.

طرح جابر هرم غذایی

طرح جابر عنکبوت

طرح جابربن حیان با موضوع عنکبوت یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر عنکبوت شوید.

طرح جابر عنکبوت برای ابتدایی

طرح جابر شهدا

طرح جابربن حیان با موضوع شهدا یک موضوع مناسب برای پایه اول ابتدایی است زیرا موضوعی ساده و عمومی و قابل طبقه بندی محسوب می شود این طرح جابر ویژه کلاس اول دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوستر های آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع استفاده شده در آن است. برای تهیه و دانلود این طرح جابر کلاس اول می توانید وارد صفحه طرح جابر شهدا شوید.

طرح جابر شهدا برای کلاس اول تا سوم ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed