طرح جابر به عنوان یک طرح پژوهشی برای دانش آموزان پایه دوم دبستان یک طرح مفید است که باعث تقویت مهارت تحقیق دانش آموزان کلاس دوم می شود. دانش آموزان پایه دوم با ارائه نمونه طرح جابر کلاس دوم خودشان علاوه بر تسلط بر موضوعِ طرح جابر خود توانایی جستجو و تحقیق خود را نیز افزایش می دهند. اما یکی از مشکلات و مسائلی که دانش آموزان دوم دبستان در همان ابتدای ساخت طرح جابر خود با آن روبرو می شوند انتخاب موضوع برای طرح جابربن حیان پایه دوم خود است به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله 25 نمونه طرح جابر ویژه پایه دوم را برای شما معرفی کنیم.

زمان بندی ساخت طرح جابر دوم دبستان

قبل از اینکه بخواهیم با موضوعات طرح جابر پایه دوم آشنا شویم. لازم است که با طریقه و زمانبندی اجرای طرح جابر که توسط کمیته طرح جابر هر استان ارائه می شود آشنا شوید. بر اساس تجربه مجموعه احسان ابارشی در این چند سال اخیر دانش آموزان پایه دوم دبستان از همان ابتدای سال تحصیلی جدید یعنی مهرماه با طرح جابر آشنا می شوند و در آبان ماه بخش نامه طرح جابر به مدارس ابدایی ابلاغ می شود.

آنگاه دانش آموزان کلاس دوم از آبان ماه تا دی ماه فرصت دارند که طرح جابربن حیان خود را گردآوری و آماده کنند و در دی ماه در مرحله اول طرح شرکت کنند و در صورت موفقیت در این مرحله به مرحله دوم طرح جابر می روند که معمولا در اواخر زمستان اجرا می شود.

نمونه طرح جابر کلاس دوم

انتخاب عنوان برای طرح جابر کلاس دوم

اکنون که با مراحل اجرای طرح جابر در طول سال تحصیلی پایه دوم آشنا شدید لازم است که ابتدا یک عنوان مناسب برای طرح جابربن حیان فرزندتان انتخاب کنید. انتخاب عنوان و موضوع طرح جابربن حیان یکی از مهم ترین مراحل اجرای طرح جابر است و اینکه برای تمام مقاطع ابتدایی صادق است. پس باید در انتخاب آن دقت فراوانی داشت، بنابراین باید براساس یکسری معیارها آن را انتخاب کرد مثلا:

  • خلاقانه بودن عنوان
  • انتخاب موضوع طرح جابربن حیان بر اساس کلاس و پایه دانش آموزان
  • ارتباط خلاقانه بین موضوعات مختلف برای ریدن به یک موضوع جدید
  • امکان اجرائی بودن موضوع

یکی از مشکلات بزرگ دانش آموزان در ساخت طرح جابر همین انتخاب موضوع است که کار را کمی برای دانش آموزان دشوار می کند. اما شما می توانید از 25 نمونه طرح جابر کلاس دوم که در زیر برای شا لیست کرده ایم ایده گرفته و عنوان طرح جابربن حیان فرزندتان را انتخاب کنید.

25 نمونه عنوان برای طرح جابر جابر پایه دوم دبستان

 تمام موضوعاتی که در زیر به عنوان نمونه ارائه شده است مناسب کلاس دوم ابتدایی می باشد که شما می توانید حتی با ترکیب دو یا چند موضوع با یکدیگر یک موضوع جدید و خلاقانه برای طرح جابر فرزندتان انتخاب کنید.

طرح جابر قورباغه

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع قورباغه یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر قورباغه شوید.

طرح جابر قورباغه

طرح جابر سلول

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع سلول یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر سلول شوید.

طرح جابر سلول برای ابتدایی

طرح جابر حلزون

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع حلزون یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر حلزون شوید.

طرح جابر حلزون

طرح جابر شهدا

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع شهیدان یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر شهدا شوید. طرح جابر کلاس دوم علوم

طرح جابر شهدا برای کلاس اول تا سوم ابتدایی

طرح جابر صرفه جویی در مصرف آب

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع صرفه جویی در مصرف آب یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابربن حیان صرفه جویی در آب شوید شوید.

طرح جابر صرفه جویی در مصرف آب

طرح جابر لیونل مسی

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع لیونل مسی یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابربن حیان لیونل مسی شوید.

طرح جابر مسی

طرح جابر مگس

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع مگس یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر مگس شوید.

طرح جابر مگس

طرح جابر نمک

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع نمک یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابربن حیان نمک شوید.

طرح جابر نمک برای کلاس دوم دبستان

طرح جابر ریشه

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع ریشه گیاهان یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابربن حیان ریشه گیاهان شوید.

طرح جابر ریشه درخت

طرح جابر شکر

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع شکر یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر شکر شوید.

طرح جابر شکر

طرح جابر شب و روز

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع شب و روز یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابربن حیان شب و روز شوید.

طرح جابر شب و روز

طرح جابر سوخت

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع سوخت یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر سوخت شوید.

طرح جابر سوخت

طرح جابر سمور آبی

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع سمور آبی یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر سمور آبی شوید.

طرح جابر سمور آبی

طرح جابربن حیان سردار سلیمانی

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع سردار سلیمانی یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر سردار سلیمانی شوید.

طرح جابر سردار سلیمانی

طرح جابر ساخت دماسنج

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع ساخت دماسنج یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر ساخت دماسنج شوید.

طرح جابر ساخت دماسنج

طرح جابر زنبور

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع زنبور یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابربن حیان زنبور شوید.

طرح جابر زنبور

طرح جابر ردپای حیوانات

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع ردپای حیوانات یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر ردپای حیوانات شوید.

طرح جابر رد پای حیوانات

طرح جابر ربات

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع ربات یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر ربات شوید.

طرح جابر ربات

طرح جابر درخت گوشت خوار

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع درخت گوشت خوار یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر درخت گوشت خوار شوید.

طرح جابر درخت گوشت خوار

طرح جابر دایناسور

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع دایناسور یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابربن حیان دایناسور شوید.

طرح جابر دایناسور

طرح جابر خفاش

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع خفاش یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر خفاش شوید.

دانلود رایگان طرح جابر خفاش

طرح جابر نانو

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع نانو یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر نانو شوید.

طرح جابر نانو

طرح جابر مغز

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع مغز انسان یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر مغز انسان شوید.

دانلود رایگان طرح جابر مغز

طرح جابر حیوانات نوردار

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع حیوانات نوردار یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر حیوانات نوردار شوید.

دانلود رایگان طرح جابر حیوانات نوردار

طرح جابر حیوانات معمار

طرح جابربن حیان کلاس دوم با موضوع حیوانات معمار یک عنوان مناسب برای پایه دوم ابتدایی است. زیرا موضوعی ساده و قابل فهم برای دانش آموزان پایه دوم دبستان است. این طرح جابر دوم دبستان شامل عنوان، تحقیق زمینه ای این موضوع، تصاویر و پوسترهای آن، سپاسگذاری، نتیجه گیری و منابع و مطالب به کار رفته در آن است. لازم به ذکر است که این طرح جابر توسط مجموعه احسان تهیه و تدوین شده است که شما می توانید برای تهیه آن وارد صفحه طرح جابر حیوانات معمار شوید.

دانلود رایگان طرح جابر حیوانات معمار

 

امیدرواریم که از این عنوان ها لذت برده باشید. و ادامه دهنده راه این مطلب باشید بنابراین هر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی که در مورد این مقاله دارید با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed