طرح جابربن حیان

طرح جابر چیست؟

مفهوم طرح جابر چیست؟
طرح جابر شامل مجموعه ای از پروژه های علمی در مقطع دبستان می باشد که بر اساس آن دانش آموز باید یک موضوع خلاقانه را انتخاب نماید، بطوریکه بتواند یکی از مشکلات و موانع زندگی روزمره را مرتفع نماید. پروژه های طرح جابر بن حیان الزاما بایستی به این نحو باشند و اجباری برای علمی بودن آنها وجود ندارد.

درباره طرح جابر و اینکه طرح جابر چیست؟

بهترین طرح های جابر ما

طرح های جابر ویژه کلاس اول

تابلو طرح جابر چیست؟

طرح جابر مدارس یک تحقیق جامع علمی در یک موضوع خاص که بصورت انفرادی و گروهی روی یک ورقه کارتن پلاست به ابعاد 120 در 90 یا 100 در 70 سانتی متر انجام می گردد و از جمع اوری اطلاعات و سابقه آن موضوع و نحوه نگارش و جانمایی می شود، که به این کارتن پلاست تابلو طرح جابر می گویند. نمونه این طرح در دهه 70 در مدارس با نام روزنامه دیواری برگزار می گردید. عکس طرح جابر

تابلو طرح جابر

طرح جابر کلاس دوم

طرح جابربن حیان کلاس سوم

طرح جابر کلاس چهارم

طرح جابر کلاس پنجم

طرح های جابر ویژه کلاس ششم

فیلتر بر اساس پایه و کلاس
Reset