تخفیف ویژه بهترین طرح جابر!!

2022/02/23 20:31:00

درباره طرح جابر

طرح جابر چیست؟

طرح جابر یک طرح پژوهش محور بوده و اغلب بر دست سازه‌های عملی دانش آموزان و آزمایش‌های مربوط به نکات درسی آن‌ها تمرکز دارد. طرح جابر شامل بخش هایی مثل تحقیق زمینه‌ای، دفتر کارنما، دست سازه و تحقیق زمینه‌ای طرح جابربن حیان می شود. در تحقیق زمینه‌ای طرح جابربن حیان رعایت نکاتی مثل عنوان طرح جابربن حیان، تعریف، عکس‌های مربوط به مستندات انجام شده، سپاسگزاری از اعضای گروه و حامیان آن‌ها، طبقه بندی، نتیجه گیری و منابع و ماخذ الزامی است. نمونه طرح جابر رایگان

درباره طرح جابر و اینکه طرح جابر چیست؟

بهترین طرح های جابر ما

طرح های جابر ویژه کلاس اول

تابلو طرح جابر چیست؟

طرح جابر مدارس یک تحقیق جامع علمی در یک موضوع خاص که بصورت انفرادی و گروهی روی یک ورقه کارتن پلاست به ابعاد 120 در 90 یا 100 در 70 سانتی متر انجام می گردد و از جمع اوری اطلاعات و سابقه آن موضوع و نحوه نگارش و جانمایی می شود، که به این کارتن پلاست تابلو طرح جابر می گویند. نمونه این طرح در دهه 70 در مدارس با نام روزنامه دیواری برگزار می گردید. عکس طرح جابر

تابلو طرح جابر

طرح جابر کلاس دوم

طرح جابر کلاس چهارم

طرح جابر کلاس پنجم

طرح های جابر ویژه کلاس ششم

فهرست