15 عنوان برای طرح جابر کلاس پنجم

طرح جابر کلاس پنجم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نسبت به کلاس های اول تا چهارم دست باز تری در انتخاب موضوع طرح جابر خود دارند. یعنی می توانند از…

25 نمونه طرح جابر کلاس دوم

طرح جابر به عنوان یک طرح پژوهشی برای دانش آموزان پایه دوم دبستان یک طرح مفید است که باعث تقویت مهارت تحقیق دانش آموزان کلاس دوم می شود. دانش آموزان…
25 نمونه طرح جابر کلاس دوم